Taiteesta lisätehoa työhön

Veikko Törmäsen ateljee

Moni viettää hereilläoloajastaan leijonanosan työpaikalla, jopa enemmän kuin kotona. Kodin viihtyisyyteen panostetaan, mutta panostetaanko työpaikan? Ainakin kannattaisi, sillä työympäristö vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin johtamisen, työpaikan ilmapiirin sekä oman työn säätelymahdollisuuden ohella.

IOStudion uusien toimitilojen suunnittelussa viihtyisyys ja toimivuus ovat alusta asti olleet keskiössä. Yhtenä osana on taiteilija Veikko Törmäseltä tilattu teos, jonka suunnitteluun pääsimme vaikuttamaan. Kävimmekin vierailulla Pikisaaressa Törmäsen ateljeessa – joka on muuten todella inspiroiva työtila itsessään.

Veikko Törmäsen ateljee

Työssä viihtymistä on pohtinut myös LT, psykiatri Esko Riikonen kirjassaan Työ ja elinvoima: Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja työhyvinvointiajattelun ytimeen? (Osuuskunta Toivo, 2013). Työ on nykyään yhä useammin kokemusten ja elämysten tuottamista. Kun työ oli ennen fyysistä suorittavaa työtä, uusi työ on ainutkertaisten asioiden, palvelujen ja tuotteiden kehittämistä ja tuottamista. Tekijöiltä se edellyttää innovointikykyä, leikkisyyttä ja mielikuvitusta. Taiteella, leikillä ja harrastuksilla on tässä suuri rooli. Kirjan mukaan työtehokkuutta pitäisikin lähestyä etenkin luovilla aloilla elinvoiman, innostuksen ja inspiraation kautta.

Veikko Törmäsen ateljee
Veikko Törmäsen ateljee

Moni luova toimisto panostaa jo toimitiloissaan niiden inspiroivuuteen ja leikkisyyteen, mutta muutkin kuin luovat alat hyötyvät viihtyisyyteen panostamisesta. Se ei välttämättä tarkoita koko toimiston maalaamista räikeillä värillä, vaan kullekin työpaikalle sopivien ratkaisujen hakemista. Organisaatiot saattavat esimerkiksi rohkaista työntekijöitä liikkumaan tarjoamalla liikuntaseteleitä tai osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Työntekijät sekä heidän kokemuksensa ovat työviihtyvyyden luomisessa olennaisessa osassa.